AdoptieContact


Alle leden en donateurs ontvangen tweemaal per jaar
het AdoptieContact, het lijfblad van de AVGG. In dit blad vindt u onder andere:

 • Een meditatie
 • De rubriek ‘van de voorzitterstafel’, met daarin onder andere een terugblik en vooruitblik op activiteiten van de AVGG en een korte weergave van politieke ontwikkelingen op het gebied van adoptie
 • Recente lezingen
 • Verslagen van landelijke bijeenkomsten
 • Verslagen van regiobijeenkomsten
 • Verslagen van Adieubijeenkomsten
 • Uitnodigingen voor komende bijeenkomsten
 • Berichten uit de Adieucommissie en de oppascommissie
 • Boekbesprekingen
 • De rubriek ‘blij bericht’ met aankomstkaartjes
 • Nieuws uit het AdoptieOuderOverleg
 • Het kinderhoekje met puzzel en kleurplaat

Kopij voor het AdoptieContact kan gemaild worden aan adoptiecontact@avgg.nl. Aankomstkaartjes en andere familieberichten vermelden wij ook graag in het AdoptieContact. Deze kunnen gestuurd worden aan:

Eindredactie AdoptieContact
T.a.v. Hannah Timmerman-de Kraker
Smidsweg 7
3299 BM Maasdam
adoptiecontact@avgg.nl