Bestuur

Het dagelijks bestuur van de AVGG bestaat uit de volgende personen:

Johan de Graaf
1e voorzitter
voorzitter@avgg.nl

Jaco Alderliesten
1e secretaris
info@avgg.nlsecretaris@avgg.nl

E. Donkersteeg
1e penningmeester
penningmeester@avgg.nl

Voor de volgende activiteiten zijn specifieke bestuursleden als contactpersoon aangewezen:
 

Regiobijeenkomsten Apeldoorn:
Martin van Dam
martinvandam@avgg.nl

Regiobijeenkomsten Zeeland
Elsemarie Kleppe
elsemariekleppe@avgg.nl

Regiobijeenkomsten Capelle aan den IJssel:
Jaco Alderliesten
secretaris@avgg.nl

AdoptieContact:
Martin van Dam & Erik Donkersteeg
adoptiecontact@avgg.nl 

Het bestuur wordt ondersteund door twee vaste commissies:

Commissie A Dieu organiseert activiteiten voor geadopteerden.

De oppascommissie verzorgt tijdens de landelijke bijeenkomsten oppasfaciliteiten voor de kinderen. 

Vertrouwenspersoon
Het bestuur heeft ook een vertrouwenspersoon aangesteld:
Dhr. P.L. (Peter) Hoogendijk
06-33100391 
vertrouwenspersoon@avgg.nl