Doneren

Behoort u niet direct tot de doelgroep van de AVGG, maar wilt u onze vereniging wel steunen? Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs!

U kunt donateur worden voor minimaal € 15,00 per jaar. U ontvangt hiervoor ons lijfblad, het AdoptieContact. 

Voor meer informatie en een inschrijfformulier, neemt u contact op met onze secretaris:

Jaco Alderliesten,
0180-520232
info@avgg.nl  

Rekeningnummer: NL74 INGB 0004 1420 43