Lid worden

Als lid van de AVGG steunt u onze verenging. Daarvoor wordt tweemaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd in Gouda, minimaal drie maal per jaar een regiobijeenkomst' (alleen toegankelijk voor leden), en minimaal driemaal per jaar een activiteit voor geadopteerden (alleen toegankelijk voor leden). Daarnaast ontvangt u twee maal per jaar ons lijfblad, het AdoptieContact en kunt u met vragen of opmerkingen terecht bij de bestuursleden.

Verder probeert de AVGG het onderwerp 'adoptie' bekendheid te geven binnen de gereformeerde gezindte. Zo is eerder een interkerkelijke ambtsdragersconferentie georganiseerd, en werken wij actief mee aan (redactionele) artikelen in dagbladen en tijdschriften.

Het lidmaatschap kost € 21,00 per jaar per gezin.

Voor meer informatie en een inschrijfformulier, neemt u contact op met onze secretaris:

Jaco Alderliesten,
0180-520232
E-mail: info@avgg.nl