Links


Overheidinstanties:
Nederlandse rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/adoptie
Raad voor de Kinderbescherming: http://www.kinderbescherming.nl/wat_doet_de_raad/afstand_screening_adoptie_en_afstammingsvagen/
Stichting Adoptievoorzieningen: www.adoptie.nl
Geadopteerd online, onlangs geopende website van FIOM en Stichting Adoptievoorzieningen om ervaringen uit te wisselen en informatie te delen: www.geadopteerdonline.nl.

Vergunninghouders voor bemiddeling in adoptie:
Nederlandse Adoptie Stichting (NAS): www.nederlandseadoptiestichting.nl
Stichting Afrika: www.stichtingafrika-adoptie.nl
Stichting Kind & Toekomst: www.kindentoekomst.nl
Stichting Meiling: www.meiling.nl
Vereniging Wereldkinderen: www.wereldkinderen.nl
A New Way: www.anewway.nl
 
Hulpverlening
Basic Trust (Specialisten in Basisvertrouwen, Hechting en Adoptie)
Bisschop Callierstraat 34, 2014 XH Haarlem, telefoon 023-5425230, e-mail info@basictrust.com
http://www.basictrust.com

Stichting Adoptievoorzieningen
Postbus 290, 3500 AG Utrecht
http://www.adoptie.nl

Tel. 030 - 233 03 40, keuze 3 van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
E-hulp voor adoptieouders: nazorg@adoptie.nl
E-hulp voor professionals en leerkrachten: consultatie@adoptie.nl

FIOM
Kruisstraat 1, 5211 DT 's-Hertogenbosch, telefoon 088-1264900, e-mail info@fiom.nl
http://www.fiom.nl

ZO! zorgoplossingen (praktijk voor kinder, jeugdpsychologie en orthopedagogiek)
Achter de Hoven 114e, 8933 AK Leeuwarden, telefoon 058-2800920
http://www.zo-zorgoplossingen.nl

Yulius poli adoptie en pleegzorg (gespecialiseerd in adoptiekinderen met hechtingsproblematiek)
Boerhavelaan 2, 2990 AE Barendrecht, telefoon 088-4050600, e-mail info@yulius.nl
http://www.yulius.nl

Icare (VIB)
Aukje van den Arend
Postbus 900, 7940 KE Meppel, telefoon 0900-8833, e-mail info@icare.nl
www.icare.nl

Horizon Open Jeugdzorg
Rudi Bruggemans, kinder- en jeugdpsychiater
Raadhuisstraat 22, 2406 AG Alphen aan den Rijn, telefoon 0172-448800, e-mail rijnhove@horizon-jeugdzorg
http://horizon-jeugdzorg.nl/blog/open-jeugdzorg

Triade, team kind, jeugd en gezin (gespecialiseerd in kinderen met hechtingsproblematiek)
Esther Prins
Molstraat 3, 4331 SM Middelburg, telefoon: 0118-641041, e-mail info-kj@psychologenpraktijk-triade.nl
http://www.psychologenpraktijk-triade.nl

Medisch

Dr. F.F.V. Hamerlinck (huidarts, tropenarts, specialisatie donkere huid en etnische dermatologie)
Praktijk Reigerbos, Polsbroekstraat 47, 1106 BB Amsterdam, telefoon 020-6916873
www.drhamerlinck.nl

Revalidatiecentrum Het Roessingh (creatieve therapie, fysiotherapie, revalidatiearts en kinderpsychiater)
Roessinghsbleekweg 33, 7522 AH Enschede, telefoon 053-4875875
http://www.roessingh.nl

UMC St Radboud, Tandheelkunde, Schisisteam
Philips van Leydenlaan 25, 6525 EX Nijmegen, telefoon 024-3616919, e-mail schisis@dent.umcn.nl
http://www.umcn.nl

UMC St Radboud, kinderneurologie (spierziekten)
Geert Grooteplein 10, 6525 GA Nijmegen, telefoon 024-3614415, e-mail Kinderneurologie@neuro.umcn.nl
http://www.umcn.nl

Medisch Spectrum Twente, Schisisteam
De Grundellaan 15 te Hengelo, telefoon (algemeen) 053-4872000
https://www.mst.nl/kindergeneeskunde/speciale-spreekuren/schisis_team

Universitair Medisch Centrum Groningen. HIV-team
Dr. E.H. Schölvinck, kinderarts-infectioloog/immunoloog
Fonteinstraat 13 en 17 te Groningen, telefoon 050-3613400
http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Interne_Geneeskunde

Pastoraat:

ds. B. Labee
GG Veenendaal
Kerkewijk 115a 3904 JA VEENENDAAL
0345-581651 b.labee@kliksafe.nl

ds. S. Maljaars
GG Meliskerke
s.maljaars@kliksafe.nl

ds. L. de Wit
PKN Putten
Arendstraat 4 3882 JJ Putten
0341-357500 ldewit@hervormdputten.nl


Overig:
Stichting Interlandelijk Geadopteerden, geadopteerd.info
AdoptieOudersOverleg (AOO), samenwerkingsverband van verschillende verenigingen voor adoptieouders (waaronder AVGG): www.aoo.nl
Adoptieprikbord: http://adoptie.startpagina.nl/prikbord/.    
KROES: voor hulp aan ouders bij de verzorging en behandeling van kroeshaar bij kinderen www.projectkroes.nl 
Adoptie ouders online: www.adoptieoudersonline.nl

Tips voor deze pagina?

Wij willen deze pagina graag uitbreiden met een lijst van personen en instanties waar AVGG-leden goede ervaringen mee hebben (op verschillende bijeenkomsten genoemd als de 'sociale kaart'). Dit moet natuurlijk wel raakvlakken hebben met adoptie. Wij denken bijvoorbeeld aan hulpverleningsorganisaties, organisatoren van (roots)reizen, in adoptie gespecialiseerde juristen, etc.
Mail nu uw tip naar webmaster@avgg.nl!