Toekomst Interlandelijke Adopties

 

Statement Adoptie Vereniging Gereformeerde Gezindte (AVGG) naar aanleiding van het Standpunt toekomst interlandelijke adoptie van de Minister voor Rechtsbescherming, gedateerd 11 april 2022.

Maandag 11 april 2022 heeft de Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin zijn standpunt met betrekking tot de toekomst van interlandelijke adoptie. Dit was naar aanleiding van het kritische rapport van de commissie Joustra van 8 februari 2021.

Onze -korte- reactie is als volgt:

  • We zijn blij en dankbaar met de keuzes die de minister heeft gemaakt;
  • De brief heeft een goede toon, het juiste evenwicht en het is fijn dat duidelijk is gekozen voor adoptie als een kinderbeschermingsmaatregel;
  • Het gaat niet om adoptieouders, maar om kinderen die nu (weer) de mogelijkheid krijgen om op te groeien in een veilige gezinssituatie;
  • Maatregelen om adoptiemisstanden te voorkomen, onderschrijven wij van harte, want adoptieouders willen op een dergelijke manier geen invulling van hun kinderwens;
  • We hopen op een zorgvuldige, maar ook spoedige uitwerking van de plannen door de hele keten. Daarmee kijken we uit naar het moment dat eindelijk een einde komt aan alle discussie en negatieve berichten over adoptie.

Tenslotte: dank aan God, die alle dingen regeert. De AVGG heeft als grondslag Gods Woord. Op basis daarvan belijden wij met de woorden van vraag en antwoord 27 van de Heidelbergse Catechismus dat de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert (…) dat alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. Laat dit ons uitgangspunt zijn en blijven in de wegen die we, met of zonder of ondanks adoptie, moeten gaan.

 
 
 
 

AVGG - Adoptievereniging voor de Gereformeerde Gezindte

 

AVGG - Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte - helpt en ondersteunt ouders voor, tijdens en na de adoptieprocedure. Wij organiseren bijeenkomsten en informatieavonden voor adoptieouders én geadopteerden om ervaringen uit te wisselen en anderen te ontmoeten. Voor sommige leden is de adoptie al weer jaren geleden, anderen staan aan het begin. Iedereen is welkom!

De AVGG heeft als grondslag de Bijbel en de drie Formu­lieren van Enigheid. Dit betekent dat de leden in hoofd­zaak gevonden worden binnen de Gerefor­meerde Gezindte. Onze vereniging is geen onderdeel van een kerkgenootschap, we zijn een zelfstandige vereniging. Onze leden komen uit de volgende kerkgenootschappen:

Christelijke Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Gemeenten
Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Hersteld Hervormde Kerk
Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland)
Protestantse Kerk in Nederland

 

Blijf op de hoogte

 

Meer weten over ons of over wat we doen? Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze landelijke en regionale bijeenkomsten. Twee keer per jaar organiseren we een landelijke bijeenkomst in Gouda. Deze landelijke bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Op de regiobijeenkomsten kunnen (aspirant)adoptieouders ervaringen uitwisselen met andere (aspirant)adoptieouders uit de regio. Deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de AVGG. De AVGG ontvangt regelmatig informatie van andere organisaties in het adoptieveld. Informatie die wij interessant vinden voor onze leden, publiceren wij ook op onze website.

Agenda

september 2022
november 2022
Geen evenementen gevonden!

Op de hoogte blijven?

Bekijk onze blog en lees het laatste nieuws