Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst op D.V. 4 november
2023 in Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda
Aanvang 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur. Sluiting 16.30 uur. Leden en
belangstellenden zijn van harte welkom!

1. Opening door voorzitter Karst Kolk
2. Notulen van de najaarsbijeenkomst van 1 april 2023
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Lezing door Anton Horeweg over het onderwerp ‘Geadopteerd in de klas,
doe gewoon normaal!?’
Anton Horeweg is gedragsspecialist en heeft meer dan 35 jaar ervaring als leraar
in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken en is een
veelgevraagd spreker op scholen en congressen. Verder zit hij in expertgroepen
van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
5. Pauze (met mogelijkheid tot het schriftelijk indienen van vragen)
6. Bespreking van de vragen
7. Onze kinderen komen terug in de zaal
8. Sluiting door de tweede voorzitter Jan Willem Uil
Met een collecte voor AVGG

Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wat te drinken.
We hopen velen van u te mogen ontmoeten. Met nadruk willen wij u vragen om
zoveel mogelijk leerkrachten in het basisonderwijs, vooral die van uw kinderen,
uit te nodigen. Zij zijn, uiteraard samen met u, hartelijk welkom!