Ontmoetingen voor geadopteerden

 

A Dieu is een afdeling van de AVGG, die ontmoetingen organiseert voor geadopteerden. Deze ontmoetingen worden georganiseerd rondom een actueel thema of gewoon voor de gezelligheid. Activiteiten worden zoveel mogelijk door de leden georganiseerd. Heb je een idee voor een leuke activiteit? Laat het weten aan het bestuur.

 

‘A Dieu’ gebruiken wij vaak als ‘tot ziens,’ maar heeft ook de diepere betekenis ‘Gode bevolen’ of ‘Ga met God’, een wens waarmee je iemand Gods bescherming toewenst.

 
Adieu avond

"Tot ziens", "Gode bevole", "Ga met God"

Gezelschap

Welke activiteiten organiseren we

 

De commissie heeft haar werkzaamheden beëindigd, maar Adieu als onderdeel van de AVGG blijft bestaan. Op dit moment organiseren we echter alleen activiteiten voor 12-15 jarigen tijdens de voor- en najaarsvergadering.

 

Wie wil ons helpen om deze bijeenkomsten voor 12-15 jarigen te organiseren?
Stuur een mail naar: secretaris@avgg.nl

Ondertussen spreekt het bestuur de hoop en wens uit dat er weer een nieuwe groep enthousiaste jongeren ontstaat. Zodat er ook weer bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd voor jongeren van 16 jaar en ouder. We blijven dit scherp in de gaten houden; als er behoefte is, gaan we opnieuw kijken of er weer een commissie in het leven geroepen moet worden. We roepen dan ook ouders op om eventuele interesse van hun kinderen ook te delen met het bestuur.

 

Contactpersonen

 

Heb je vragen over A Dieu, of ideeën voor de A Dieu bijeenkomsten? Neem dan contact met ons op.

 

1e contactpersoon

Kuber van der Staaij

adieu@avgg.nl

Vertrouwenspersoon

Dhr. P.L. (Peter) Hoogendijk
06-33100391
vertrouwenspersoon@avgg.nl

Word lid van AVGG

Ontdek wat AVGG je te bieden heeft