Lid worden

 

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor degenen die de grondslag onderschrijven.

 

Behoort u tot de doelgroep van de AVGG en wilt u lid worden?

  Indien u lid wilt worden van onze vereniging kunt u onderstaand formulier invullen. Voor de betaling van de contributie geeft u toestemming voor een machtiging. U kunt de gevraagde gegevens ook mailen naar secretaris@avgg.nl.

  Hierbij geven wij ons op als lid van de Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte en onderschrijven hiermee de grondslag van de vereniging, zoals dat staat vermeld in artikel 2 van de Statuten.

  (Let op: dit zijn bijzondere persoonsgegevens waarvoor uw uitdrukkelijk toestemming nodig is en die altijd kan worden ingetrokken. Dit laatste kan gevolgen hebben als daarmee de grondslag van onze vereniging niet meer wordt onderschreven).

  Mogen wij u benaderen via digitale direct marketing, zoals uitnodigingen voor landelijke en regionale bijeenkomsten?
  Ja
  Nee

  Geeft u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen als die aan uw zorgen zijn toevertrouwd (bijvoorbeeld foto’s in ons verenigingsblad en op onze website)?
  Ja
  Nee

  Automatisch geïncasseerde bedragen kunnen binnen 30 dagen na afschrijving geweigerd worden door hierover contact op te nemen met uw bank.