Het bestuur van de AVGG

 

AVGG bestaat uit een bestuur die verantwoordelijk is voor het dagelijks functioneren. Ook zijn er voor een aantal activiteiten specifieke bestuursleden als contactpersoon aangewezen.

 

Bestuursleden

 
 

Martin van Dam

1e voorzitter
Regiobijeenkomsten Apeldoorn
AdoptieOuderOverleg

Jaco Alderliesten

1e secretaris
Regiobijeenkomsten Capelle a/d IJssel

Jaco van Duijn

1e penningmeester

Jan Willem Uil

2e voorzitter

Regiobijeenkomsten Zeeland

Wijnie Brenkman

Algemeen bestuurslid
Kinderoppas Gouda

Ali Schilt

Algemeen bestuurslid
2e secretaris

Kuber van der Staaij

Algemeen bestuurslid
Adieu

Carola Vos

Algemeen bestuurslid
Bibliotheek

Commissies

 

Het bestuur wordt ondersteund door vaste commissies. De oppascommissie verzorgt tijdens de landelijke bijeenkomsten oppasfaciliteiten voor de kinderen. De activiteiten van Adieu vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Hiervoor is op dit moment geen commissie actief.

Vertrouwenspersoon

 

Het bestuur heeft ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Dhr. P.L. (Peter) Hoogendijk. U kunt hem bereiken via 06-33100391 of per e-mail: vertrouwenspersoon@avgg.nl.

Adoptie Ouders Overleg

 

De AVGG participeert in het Adoptie Ouders Overleg (AOO). Het AOO is een informeel samenwerkingsverband van adoptieouderverenigingen met als doel de gezamenlijke belangen van hun leden te behartigen en gezamenlijke standpunten uit te dragen. Daarnaast zijn er bij dit overleg een aantal specifieke groepen van adoptieouders vertegenwoordigd die niet in een eigen vereniging zijn georganiseerd. De kern van de samenwerking bestaat eruit dat op basis van het consensusmodel standpunten worden uitgedragen. Er zijn natuurlijk ook onderwerpen waarover de meningen verdeeld zijn. In die situaties zullen de aangesloten verenigingen elk hun eigen mening vormen en het bijbehorende standpunt uitdragen.