Het bestuur van de AVGG

 

AVGG bestaat uit een bestuur die verantwoordelijk is voor het dagelijks functioneren. Ook zijn er voor een aantal activiteiten specifieke bestuursleden als contactpersoon aangewezen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die lid zijn van de vereniging. Bestuursledenen ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Bestuursleden

 
 

Karst Kolk

1e voorzitter
Samenwerking (adoptie) instanties

 

Jan Willem Uil

2e voorzitter

Hanneke van der Zande

1e secretaris

Ali Schilt

2e secretaris
Algemeen bestuurslid

Jaco van Duijn

Penningmeester

Jacolien van Ekris

Algemeen bestuurslid
Kinderoppas Gouda

Carola Vos

Algemeen bestuurslid
Bibliotheek

Tom van der Kolk

Algemeen bestuurslid

Yu-Lianne de Jong

Algemeen bestuurslid
A Dieu

Commissies

 

Het bestuur wordt ondersteund door vaste commissies. De oppascommissie verzorgt tijdens de landelijke bijeenkomsten oppasfaciliteiten voor de kinderen. De activiteiten van Adieu vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Hiervoor is op dit moment geen commissie actief.

Vertrouwenspersoon

 

Het bestuur heeft ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Dhr. P.L. (Peter) Hoogendijk. U kunt hem bereiken via 06-33100391 of per e-mail: vertrouwenspersoon@avgg.nl.

Beleidsplan AVGG

 

Het bestuur voert haar taken uit aan de hand van het opgestelde beleidsplan.

Jaarverslagen

 

De jaarverslagen van de AVGG:

2021

2022

Samenwerking (adoptie) instanties

 

Het Adoptie Ouderoverleg bestaat niet meer. Onze vereniging is nu rechtstreeks betrokken bij de vele besprekingen met onder andere de overheid.
Denk daarbij aan de volgende organisaties/partijen:

Het ministerie van Ministerie van Justitie en Veiligheid, sector Familie
(organisatie periodieke reflectiemomenten).
– WhatsApp-groepen ‘This is Us’ en ‘Toekomst Adoptie’. In deze WhatsAppgroepen
zitten personen en organisaties die opkomen voor interlandelijke
adoptie in Nederland, zoals adoptietherapeuten, wetenschappers, directies
van bemiddelingsorganisaties, vertegenwoordigers van stichtingen voor
geadopteerden en voorzitters van adoptieouderverenigingen.
– Het Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie. Op dit moment is onze
voorzitter betrokken bij de Raad van Advies van genoemd centrum.
– Wereldkinderen als beoogde partij voor de nieuw te organiseren centrale
bemiddelingsorganisatie (CBO) voor interlandelijke adoptie.
Om de eenheid van lay-out te bevorderen wordt, zowel in interne stukken als in
externe stukken, gebruik gemaakt van het lettertype ‘Verdana 10’.