Gouda | Najaars bijeenkomst 2022

Aanvang 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur.

Sluiting 16.30 uur.

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom!

Programma:

  1. Opening door voorzitter Martin van Dam
  2. Notulen van de voorjaarsbijeenkomst van 2 april 2022
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Rondvraag
  5. Pastorale lezing door ds. R. de Jong over het onderwerp ‘Geadopteerd en afgestaan in het licht van de Bijbel’. In de lezing zal aandacht zijn voor vragen als: Is je adoptie een extra pleitgrond bij God? Hoe is Gods leiding bij het vormen van je identiteit? Hoe om te gaan met het gebod ‘Eert uw vader en uw moeder’: de verhouding tussen geadopteerden, hun biologische ouders en adoptieouders?

Ds. R. de Jong is in 1979 geboren in Libanon. Toen hij drie weken oud was, werd hij geadopteerd door een Nederlands echtpaar. Hij deed jaren ervaring op als rechercheur bij de Groningse politie. In 2019 werd Ds. R. de Jong bevestigd als predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk op Urk.

  1. Pauze (met mogelijkheid tot het schriftelijk indienen van vragen)
  2. Bespreking van de vragen
  3. Onze kinderen komen terug in de zaal
  4. Sluiting door de tweede voorzitter Jan Willem Uil. Met een collecte voor AVGG

Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wat te drinken.

The event is finished.

Datum

05 november 2022
Expired!

Tijd

14:00 - 16:30