Brief naar de leden verstuurd op 09-02-2021

Beste leden,

 

Ongetwijfeld was ook u/jij geschokt door de berichtgeving van de afgelopen dagen over de bevindingen van de commissie-Joustra naar interlandelijke adopties in de periode 1967 tot 1998 en de consequenties daarvan.

Geconcludeerd werd dat bij interlandelijke adoptie structurele misstanden hebben plaatsgevonden en dat de overheid niet effectief ingreep, hoewel zij wist dat zich rond adopties in deze periode tal van misstanden voordeden. Hoewel dit bericht niet onverwachts kwam, is het schokkend om dit bericht te vernemen. Dit geldt natuurlijk allereerst voor geadopteerden. Wat een pijn en onzekerheid zal (opnieuw) worden gevoeld. Dit had nooit mogen gebeuren! Als bestuur erkennen wij het leed dat hierdoor is ontstaan. Ook geboorteouders en adoptieouders worden door dit nieuws getroffen. Wij wensen alle direct betrokkenen heel veel sterkte toe.

Een van de drie aanbevelingen van de commissie-Joustra is het opschorten van de uitvoering van interlandelijke adopties.

Dit is gisteren ook zo besloten door de Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker. Vanaf heden worden geen nieuwe aanvragen tot het starten van een interlandelijke adoptieprocedure in behandeling genomen. Ook zullen niet langer beginseltoestemmingen voor adoptie worden afgeven. Degenen die al over een beginseltoestemming beschikken, worden in de gelegenheid gesteld om hun procedure af te ronden. Wel zal in al deze dossiers een extra toets worden uitgevoerd op de aanwezigheid van mogelijke kwetsbaarheden in de procedure. Wat die toets inhoudt, is ons nog niet bekend.

 

D.V. woensdag 10 februari 2021 zal de minister spreken met belanghebbenden en zijn beslissing toelichten. Ook Martin van Dam, onze voorzitter, hoopt daarbij aanwezig te zijn. De dag erna staat een debat in de Tweede Kamer gepland. Hierna hoopt het bestuur met een uitgebreide reactie te komen.

 

Wij willen graag weten wie van onze leden door deze maatregel getroffen zijn. Wie zitten in procedure, maar hebben nog geen beginseltoestemming ontvangen? Graag willen we meeleven en daarnaast inventariseren welke behoeftes en/of verwachtingen er zijn ten opzichte van onze vereniging. Ook vanaf deze plaats wensen wij jullie heel veel sterkte toe in deze onzekere tijd.

We hopen binnenkort twee online-bijeenkomsten te beleggen, namelijk voor geadopteerden en voor (aspirant-)adoptieouders. Informatie hierover volgt later.

 

Bij deze e-mail is een document gevoegd van de rijksoverheid met daarin vragen en antwoorden over het besluit van minister Dekker.

 

Het volledige rapport van de commissie-Joustra is te lezen via de volgende link: Het rapport – Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie.

 

Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag.

 

Tenslotte wil ik u nog wijzen op Gods almacht, zoals dat naar voren komt in Spreuken 21 : 1 ‘Des konings hart is in de hand des HEEREN als waterbeken. Hij neigt het tot al wat Hij wil’.

 

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

 

Jaco Alderliesten,

secretaris AVGG