Je naam is belangrijk. Het is een deel van je identiteit en geeft je verbondenheid met je familie weer. In dit artikel zijn geadopteerden aan het woord die hun westerse naam weer terug veranderden in hun oorspronkelijke Zuid-Koreaanse naam.

Micro-agressie
Geadopteerden met een andere huidskleur krijgen nog wel eens te maken met vooroordelen, discriminatie en micro-agressie. Microagressie lijkt niet discriminerend, of is niet discriminerend bedoeld, maar het kan wel zo voelen. Een opmerking als “Waar kom je écht vandaan?” kan bij voorbeeld indirect zeggen dat je hier niet thuishoort.
Geadopteerden krijgen bovendien te maken met commentaren en microagressie over adoptie. Zo kan adoptie-microagressie impliciet zeggen dat opgroeien bij je biologische familie waardevoller is dan adoptiefamilie. Een Westerse naam bij een Aziatisch uiterlijk kan vragende blikken opleveren en opmerkingen als “Maar wat is je echte naam?” Geadopteerden worden vaak geconfronteerd met vragen naar gevoelige, persoonlijke informatie, of ze dat nou willen of niet. Dit alles kan meespelen bij het besluit van geadopteerden om hun Westerse naam terug te veranderen naar hun oorspronkelijke naam.

Identiteit en verbondenheid
In dit artikel vertellen acht Amerikaans-Koreaans geadopteerden en vier Europeaans-Koreaans geadopteerden (2 Deens, 1 Frans, 1 Nederlands) waarom zij hun Westerse naam terug wijzigden naar hun Koreaanse naam en de belemmeringen waar ze tegenaan liepen.
Het terug-veranderen van hun naam bleek bij alle deelnemers deel uit te maken van een lange zoektocht naar hun identiteit. Ze voelden zich niet comfortabel met hun identiteit. Met het terugvorderen van hun naam probeerden ze een verloren deel van zichzelf te herstellen.
Vaak speelde het contact met de geboortefamilie mee bij het besluit de naam te veranderen – ze benadrukten met hun naamswijziging hun emotionele band met familie en cultuur. Sommigen voelden zich zo meer verbonden met hun Koreaanse achtergrond en minder buitengesloten.
Vier van de geadopteerden waren al ouder toen ze geadopteerd werden – één van hen vertelde dat hij al zeven was bij zijn adoptie, waardoor het herstellen van zijn oorspronkelijke naam als een vrij natuurlijk proces voelde.

Eeuwige buitenlander
Alle deelnemers probeerden met de naamsverandering de adoptie-microagressies en het steeds moeten delen van hun adoptieverhaal te beëindigen. Europese geadopteerden hadden bovendien de ervaring dat ze vaak in het Engels aangesproken werden, als eeuwigdurende buitenlander in hun eigen land. Het gebruik van de Koreaanse naam voorkwam dat niet, maar beperkte wel de situaties waarin vreemden zich afvroegen waarom je zo’n Westerse naam had en door bleven vragen.
Ook konden omstandigheden voorafgaand of juist na hun adoptie en hun rootszoektocht een rol spelen bij hun besluit tot naamsverandering. Een geadopteerde wilde voorkomen dat ook zijn kinderen geconfronteerd zouden worden met een naam die zichtbaar anders was dan hun etniciteit: “Hij kan met zijn uiterlijk beter Derek Son heten dan Derek Smith”.

Drempels
Er moesten ook hobbels worden genomen, zoals het zelf in het reine komen met het afgestaan zijn, het lastige juridische proces en het delen van het besluit tot naamswijziging met je adoptiefamilie. Sommige geadopteerden wisten dat ze hun familie daarmee kwetsten. Anderzijds, wanneer de adoptieouders begrip hadden voor het besluit van hun kind en dit steunden, kon het juist tot meer verbondenheid leiden. Bij alle geadopteerden was er sprake van een combinatie van factoren die hen ertoe aanzette om hun naam terug te veranderen.

Voorlichting!
De auteurs pleiten ervoor dat aspirant adoptieouders goed worden voorgelicht over de consequenties die hun keuze voor oorspronkelijke of Westerse namen kunnen hebben. Hoe de geadopteerde er later tegen aankijkt is echter heel persoonlijk. Er is slechts een kleine groep die besluit over te gaan tot naamsverandering, maar voor deze kleine groep is het wel erg belangrijk voor hun welzijn.

Reynolds (Taewon Choi), J. D., Bhattacharjee, C., Ingraham, M. E., & Anton, B. M. (2021). Name Reclamation for Transracial Korean Adoptee Returnees in the United States and Europe. Adoption Quarterly, 1–38.
Samenvatting door G. ter Meulen, KennisBureau ter Meulen