De eendaagse cursus over hechtingsproblematiek wordt ook in 2020 weer gegeven in zowel Utrecht als Eindhoven

De omgang met kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek vraagt veel van opvoeders, hulpverleners en leerkrachten. Deze jongeren hebben in hun vroegste ontwikkeling geleerd dat relaties alles behalve sensitief, responsief en betrouwbaar zijn. Vanuit dit aangelegd fundament bekijken ze (nieuwe) relaties met extreme argwaan.

Deze patronen spelen zich binnen familiesystemen soms generaties lang af.

In de cursus over hechtingsproblematiek wordt dan ook uitvoerig stilgestaan bij het omgaan met moeilijk gedrag van kinderen met een hechtingsprobleem, het herstellen van vertrouwen en het doorbreken van hechtingsproblematiek over de generaties heen.

Kijk voor meer informatie over programma, docent en accreditatie op de website van het Centrum voor Educatie en Supervisie.