Voor basisvertrouwen is het nodig dat je gezien wordt, maar wat als je
als kind niet of niet goed ziet? En wat als je het niet in de gaten hebt
dat er ook naar je geluisterd wordt als je niet schreeuwt? Wat als
trauma je waarneming van jezelf en van de ander vertroebelt? U leest er
meer over in deze Basic Trust Basics. Klik hier om naar de kennisflits te gaan.