Nieuwe brochure over taalontwikkeling

Een nieuwe taal leren kan voor adoptiekinderen extra uitdagingen met zich meebrengen. De beknopte brochure ‘Taalontwikkeling bij adoptiekinderen’ bevat informatie, voorbeelden en veel praktische tips voor ouders.