Dat alle geadopteerden geïnteresseerd zouden zijn in hun achtergrond en op zoek willen naar hun geboorte ouders is al lang achterhaald. Niet iedere geadopteerde wil meer weten. En ook geadopteerden (of pleegkinderen) die contact hebben met hun geboorte familie kunnen nog steeds behoefte hebben aan verdere informatie.

Jong-volwassen en nieuwsgierig
Een geadopteerde kan tevreden zijn met de beschikbare informatie als alle benodigde informatie aanwezig is, maar ook als hij/zij niet meer hoeft te weten. Nieuwsgierigheid blijkt een belangrijke factor voor hoe tevreden men is met de beschikbare adoptie-informatie. Een informatiekloof ontstaat als de geadopteerde meer dan de beschikbare informatie wil hebben. Je zoekt pas naar verdere informatie wanneer je nieuwsgierigheid zo groot is dat je in actie komt.

Het bevredigen van nieuwsgierigheid betekent niet dat de geadopteerde automatisch gaat zoeken naar zijn/haar geboortefamilie. Informatie kan ook verkregen worden vanuit boeken of internet, door het inzien van afstands- en adoptiedocumenten, of door doorvragen bij adoptie- en geboortefamilie.
Soms houden barrières actie tegen: interne barrières, zoals ‘het er nog niet aan toe zijn’ of ‘bang om de adoptieouders te kwetsen’, of extern, zoals niet meewerken van adoptieorganisaties of te hoge kosten.

Tijdens de jong-volwassenheid (18-30) ontstaat een nieuwe situatie: geadopteerden krijgen zelf de regie over hun adoptie informatie. Ze krijgen toegang tot afstands- en adoptiedossiers en bepalen zelf hun relaties met adoptiefamilie en geboortefamilie.

Waarnaar nieuwsgierig?
Wrobel en Grotevant vroegen 169 jong-volwassen binnenlands geadopteerden naar welke ontbrekende informatie over de geboortemoeder en geboortevader ze het meest nieuwsgierig waren.
De geadopteerden bleken grotendeels nieuwsgierig naar dezelfde onderwerpen. Vier onderwerpen sprongen eruit. Opvallend was dat genetische en medische historie en gezondheid verreweg meest genoemd werden. Mogelijk is medische informatie in deze levensfase belangrijk omdat men zelf denkt over het krijgen van kinderen. De andere meest-genoemde onderwerpen waren het willen weten hoe het met de geboorteouders gaat, hoe de geboorteouders eruit zien en of er biologische broers en/of zussen zijn.

De interesses van de geadopteerde mannen en vrouwen verschilden weinig. Vrouwen hadden iets meer belangstelling voor hoe de geboortemoeder stond ten opzichte van haar kind, in mogelijke biologische broers en zussen, en in het uiterlijk van de geboorteouders. Mannen waren vaker geïnteresseerd in de omstandigheden van de conceptie.

Voor professionals

  • Als een geadopteerde veel vragen heeft: ondersteun hem/haar, laat weten dat het normaal is, verschaf informatiebronnen (boeken, internet) en verwijs naar adoptie-competente professionals
  • Geen behoefte aan informatie is niet problematisch
  • Niet iedereen is geïnteresseerd in dezelfde topics
  • Bij direct contact kan er nog steeds nieuwsgierigheid naar informatie bestaan
  • Er blijkt veel behoefte te zijn aan informatie over medische informatie van de biologische ouders, liefst geüpdate informatie.

Wrobel, G. M., & Grotevant, H. D. (2018). Minding the (Information) Gap: What Do Emerging Adult Adoptees Want to Know About Their Birth Parents? Adoption Quarterly, 1-24.

Meer informatie uit het onderzoek
Engelse samenvatting